top of page

Women in Engineering Affinity Group 

WIE olarak cinsiyete dayalı eşitsizliklerin mesleklere yansımasını ortadan kaldırmaya çalışıyor, bunun için çalışmalar yürütüyoruz. Başta mühendislik olmak üzere biz kadınların her alanda başarılı olmasında hiçbir engel olmadığını, cinsiyetin buna engel olamayacağını biliyoruz. Bir çok alanda bize ilham olan başarılı iş kadınları ile buluşmalar yapıp tecrübe aktarımları gerçekleştirirken aynı zamanda da ortaokul ve lise düzeyindeki kız çocuklarına mühendisliği tanıtıp, hayatlarında bir rol modele dönüşüp gelecekten korkmamaları için onlara umut götürüyoruz. Biz WIE olarak eşitlikte ve birliktelikte güzeliz! 

bottom of page