top of page

ProgrammixV

IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu’nun gelenekselleştirerek yıllardır teknik alanda eğitim vermesini sağlayan ve Computer Society komitemizin üstlendiği, C++,Python, Swift, HTML-JavaScript ve SolidWorks gibi programlama dili eğitimlerinin sunulduğu etkinliktir. Öğrencilerin yoğun katılımıyla bir öğretim dönemi boyunca devam etmektedir. Önceki senelerde de eğitimler sonunda girilen sınav sonucunda birçok öğrenci sertifika almaya hak kazandı.


Eğitimlerimizde her programlama dilinde 80'in üzerinde sürekli katılım sağlanmıştır.

ProgrammixV IEEE Hacettepe
Programmix V 2019SKS Logolu Whatsapp-1.j
bottom of page