top of page

Robotics and Automation Society

IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu’nun bir parçası olarak, robotik ve otomasyon alanlarında öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar yaratan, eğitimler veren komitedir. Çalışmalarının başında teknik ekipler oluşturarak projeler çıkarılmasına katkı sağlamak gelir. İnsansız teknolojiler, yapay zeka gibi güncel kavramların günlük hayattaki uygulamaları üzerine çalışır. Komite bu alanda yapılan yarışmalara, sunumlara katılarak Hacettepe Üniversitesi'ni ve IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu'nu teslim etmekle yükümlüdür. İnsanlık için teknoloji geliştirme kavramını motto edinerek faydalı makineleşmeye öncelik eder.

bottom of page