top of page

Computer Society

IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu’nun bir parçası olarak, öğrencileri bilişim, yazılım gibi alanlarda bir üst düzeye taşımayı amaçlayan komitedir. Bu amaç doğrultusunda gelenekselleşmiş şekilde gerçekleştirilen ProgrammixV etkinliği, beş farklı programlama dili eğitiminin kişilere eş zamanlı olarak öğretilmesini ve bu sayede yazılım alanına katkı sağlamayı amaçlar. Yine bu gibi alanlarda uzmanlaşmış kişiler veya şirketlerle iletişime geçip öğrencilerin bu alanda kendini geliştirilmesi sağlar. Verilen eğitimlerden sonra oluşturulan ekiplerle yarışmalara katılır.  Computer Society komitesinin bir diğer amacı da topluluğumuzun diğer komitelerine teknik açıdan destek sağlamaktır. İnternet sitesinin, mobil uygulamanın verimli şekilde kullanılmasından, gerektiğinde üzerinde değişiklikler yapmaktan sorumludur.

bottom of page