top of page

Industry Applications Society

IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu’nun bir parçası olarak, sanayi alanının tasarım, üretim ve geliştirme gibi süreçlerinde uygulanan endüstriyel yeniliklerin takibini sağlayarak bu konularla ilgili eğitim, seminer, panel, konferans gibi organizasyonlarla bilgilendirmeyi ve vizyon kazandırmayı hedefleyen komitedir. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yön verecek etkinlikler yürütür. Komite, firmalarla ortak projelerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olarak şirketler ile öğrenciler arasında köprü görevi görür. Endüstri 4.0, Girişimcilik Eğitimleri gibi gelenekselleşmiş etkinliklerle öğrencilerin kariyer yönetimlerine doğrudan katkıda bulunur.

bottom of page