top of page

Sponsorluk ve Kurumsal İlişkiler Komitesi

IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu’nun bir parçası olarak; topluluğun ayni ve maddi anlamda sponsorlandırılmasından, bu bağlamda kurulacak işbirliklerinin resmiyete dökülmesinden sorumlu komitedir. Şirketler, dernekler ve vakıflar ile kurumsal işbirlikleri kurup etkinliklerin daha kaliteli ve güzel geçmesi adına yıl boyunca çalışmalar yapar. Ayrıca üyeleriyle birlikte iş hayatındaki insanlarla birebir iletişime geçer ve kendi kariyerlerine yön verecek kurumsal yapı ile tanışmaları için çabalar. Komite sorumlu olduğu faaliyetleri ortak payda ile yürüterek ekiplerin deneyimini maksimize eder.

bottom of page